Ne dobijam nove narudžbine

Sistem automatski raspoređuje narudžbine, naši stručnjaci ne mogu ručno da dodele narudžbinu. To svim vozačima omogućava jednake uslove za rad.

Dešava se da nova narudžbina ne stigne odmah. Najčešće to znači da je trenutno u tom delu grada mala potražnja. Ako nova narudžbina ne stiže duže od 20 minuta, pratite sledeće korake:

- Proverite odeljak Dijagnostika, ako postoje ograničenja za narudžbine, tu će biti navedeni svi detalji

- Restartujte telefon ili tablet

- Proverite da li postoji stabilna internet konekcija

- Ponovo pokrenite Yandex Pro

- Uključite status Dostupan

Ako sve stabilno radi, ali ne primate narudžbine, obratite pažnju na ove preporuke:

- Budite u blizini centra grada

- Budite dostupni kada je špic: radnim danima od 6:00 do 10:00, od 17:00 do 20:00 i vikendom

- Nemojte da stojite u mestu, krećite se

- Prebacujte status u Zauzet samo kada je to neophodno

- Pratite mapu sa povećanom potražnjom

- Uzmite u obzir da će narudžbina biti manje ako je uključen režim “Kući” ili “Moje lokacije”, ako je izabran samo jedan način plaćanja ili su isključene neke tarife

Ako ništa ne pomogne, pišite nam i zajedno ćemo sve rešiti.