Ne dobijam nove narudžbine

Sistem automatski raspoređuje narudžbine, naši operateri ne mogu da dodele narudžbinu ručno. To svim vozačima daje jednake uslove za rad.

Dešava se da nova narudžbina ne stigne odmah. To najčešće znači da je sada u rejonu niska potražnja. Ukoliko nove narudžbine nema duže od 20 minuta, najbolje je početi sa ovim koracima:

— Proverite odeljak Dijagnostika: ukoliko postoje blokade ili ograničenja za narudžbine, tamo će biti navedene sve pojedinosti

— Ponovo pokrenite telefon ili tablet

— Proverite da li je stabilna internet konekcija

— Ponovo pokrenite Taximeter

— Uključite status Dostupan

Ukoliko ne postoji blokada, sve radi stabilno, ali narudžbine ne stižu, treba obratiti pažnju na ove preporuke:

— Držite se bliže centra grada

— Pređite na status Zauzet samo ako je neophodno

— Radite u špicu: radnim danima od 6:00 do 10:00, od 17:00 do 20:00 i vikendom

— Pogledajte mapu povećane potražnje

— Menjajte lokacije, nemojte stajati na jednom mestu

— Imajte na umu da će narudžbina biti manje ukoliko je uključen režim “Kući” ili “Moja lokacija”, izabran samo jedan način plaćanja ili su isključene neke tarife

Ako ništa ne pomaže — zajedno ćemo rešavati.