נוסעים השאירו אצלי חפצים ברכב

שלח לנו את מספר ההזמנה ותאר בצורה פרטנית את הפריטים שנשכחו. אנו נדאג ליידע את הנוסע. אנא עזור לנו לעזור לנוסע לקבל את חפציו חזרה. הם יעריכו את זה מאוד.