Мага өнөктөш парк төлөбөйт

Бизге кеңири маалымат берсеңиз, биз баарын аныктап, жардам беребиз:

— Төлөмдү токтотуп жаткан компаниянын аталышы

— Аны менен келишимиңиз барбы?

— Сизге акыркы жолу качан төлөштү эле?

— Канча сумманы чыгарып алгыңыз келет?