Pogrešan vozač ili pogrešno vozilo

Ako se broj vozila ne podudara sa onim koji je naveden u aplikaciji ili ako vozi drugi vozač, molimo vas da nam pišete. Sve ćemo rešiti.