Башка айдоочу же башка машина

Эгер машинанын номери колдонмодо көрсөтүлгөн номерден айырмаланса же рулда башка айдоочу отурган болсо — бизге жазып коюуңузду өтүнөбүз. Биз баарын териштирип чыгабыз.