Zaboravljene stvari

Detaljno opišite zaboravljenu stvar – stupićemo u kontakt sa vozačem i pomoći ćemo da vam sve bude vraćeno.