Automašīnā aizmirstas mantas

Sīki aprakstiet aizmirsto mantu — mēs sazināsimies ar vadītāju un palīdzēsim visu atgriezt.