איך משנים את השפה באפליקציה?

iOS

בהגדרות הטלפון, נכנסים לשפה ואזור ובוחרים את השפה הרצויה.

Android

פותחים את תפריט האפליקציה ← הגדרות ← שפת האפליקציה ובוחרים שפה.

אם השפה הרצויה לא מופיעה, אפשר להוסיף אותה.