მგზავრობების დაზღვევა

 1. როგორ მუშაობს მგზავრობების დაზღვევა?
 2. რა შედის დაზღვევაში?
 3. რა ღირს ეს?
 4. როგორ ჩავრთოთ დაზღვევა?
 5. რა შემთხვევაში ხდება კომპენსაციის გადახდა?
 6. რა უნდა გაკეთდეს სსშ-ს ადგილზე?
 7. შემიძლია წავიდე ავარიის ადგილიდან?
 8. როგორ უნდა მიიღოთ სადაზღვევო გადახდა?
 9. რომელი დოკუმენტებია საჭირო სადაზღვევო გადახდის მისაღებად?
 10. შეუძლია თუ არა სადაზღვევო კომპანიას დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნა?
 11. რა მოხდება, თუ მე შევუკვეთე მანქანა სხვა ადამიანისთვის და ის მოჰყვა ავარიაში?
 12. მე მძღოლი ვარ და შესაძლებელია, რომ ავარია ჩემი ბრალეულობით მოხდა. მივიღებ კომპენსაციას?
 13. რა შემთხვევებში ვერ მიიღებს მძღოლი ანაზღაურებას?

როგორ მუშაობს მგზავრობების დაზღვევა?

რა შედის დაზღვევაში?

რა ღირს ეს?

როგორ ჩავრთოთ დაზღვევა?

რა შემთხვევაში ხდება კომპენსაციის გადახდა?

რა უნდა გაკეთდეს სსშ-ს ადგილზე?

შემიძლია წავიდე ავარიის ადგილიდან?

როგორ უნდა მიიღოთ სადაზღვევო გადახდა?

რომელი დოკუმენტებია საჭირო სადაზღვევო გადახდის მისაღებად?

შეუძლია თუ არა სადაზღვევო კომპანიას დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნა?

რა მოხდება, თუ მე შევუკვეთე მანქანა სხვა ადამიანისთვის და ის მოჰყვა ავარიაში?

მე მძღოლი ვარ და შესაძლებელია, რომ ავარია ჩემი ბრალეულობით მოხდა. მივიღებ კომპენსაციას?

რა შემთხვევებში ვერ მიიღებს მძღოლი ანაზღაურებას?