Osiguranje tereta i pošiljki

Od 29. avgusta 2019. godine teret i pošiljke, koji se prevoze po tarifama „Teretna“ i „Dostava“ servisa Yandex.Taxi, osigurani su na iznos od najviše 500.000 rubalja.

 1. Kako funkcioniše osiguranje u tarifama “Teretna” i “Dostava”?
 2. Šta ulazi u osiguranje?
 3. Koliko to košta?
 4. Kako se aktivira osiguranje?
 5. U kojim slučajevima se isplaćuje naknada?
 6. Kako da dobijem naknadu?
 7. Koja dokumenta su potrebna za dobijanje kompenzacije?

Kako funkcioniše osiguranje u tarifama “Teretna” i “Dostava”?

Osiguranje vaše imovine počinje da važi kada vozač/kurir stigne do vas (pritisne dugme Na mestu) i prestaje prilikom završetka vožnje/usluge kurirske dostave (vozač/kurir pritiska dugme Završi). Ako putnik otkaže narudžbinu, osiguranje prestaje da važi.

Ako ste naručili radnike za utovar i istovar preko aplikacije Yandex.Taxi u tarifi “Teretna”, osiguranje se primenjuje i na period utovara i istovara.

Skrećemo vam pažnju da se u tarifi “Teretna” prevoz tereta prema ugovoru o zakupu teretnog vozila obavlja samo uz vašu pratnju.

Šta ulazi u osiguranje?

Osiguranje pokriva oštećenje, uništenje ili gubitak robe/pošiljke. Skrećemo vam pažnju da se osiguranje ne primenjuje na sve vrste tereta.

Isključeni su:
 1. Vatreno, signalno, pneumatsko, gasno oružje, municija, hladno oružje (uključujući bacačko), elektrošokeri i iskrišta, kao i osnovni delovi vatrenog oružja.
 2. Narkotici, psihotropne supstance, supstance sa jakim dejstvom, radio-aktivne, eksplozivne, otrovne, kaustične, lako zapaljive i druge opasne materije.
 3. Žive i mrtve životinje i biljke, delovi ljudskog tela ili ostaci, uključujući pepeo i neobrađene životinjske kože.
 4. Novčanice Ruske Federacije ili strana valuta (novac u gotovini), putnički čekovi, hartije od vrednosti, platne kartice, poluge zlata i srebra, akcizne markice.
 5. Imunobiološki preparati, biološki materijal, krv.
 6. Umetničke vrednosti i proizvodi, antikviteti, umetnički predmeti (slike, ikone, knjige, rukopisi, skulpture itd.), izložbeni eksponati, kolekcije.
 7. Foto, audio, video ili filmski materijal, uključujući pornografske materijale.
 8. Poluge i proizvodi od retkih zemnih metala, plemeniti metali u polugama, drago kamenje; nakit.
 9. Plovna prevozna sredstva, brodovi i jahte, uključujući vangabaritne.
 10. Rasuti i tečni tereti koji nemaju pojedinačno ili fabričko pakovanje.
 11. Stakla i proizvodi od stakla i porcelana bez specijalnog pakovanja.
 12. Predmeti intelektualne svojine (projekti, razvoji, tehnička dokumentacija, rukopisi i dr.), nosači informacija.
 13. Roba vojne namene.
 14. Sveže voće, povrće, pečurke, bobičasto voće.
 15. Automobili (teretni, putnički, autobusi).
 16. Vangabaritni i teški tereti.
 17. Roba koja zahteva poštovanje određenih temperaturnih uslova.

Više informacija o programu osiguranja možete saznati u pravilima u nastavku.

Iznos svih naknada iz osiguranja za jedan osigurani slučaj ne može biti veći od 500.000 rubalja.

Koliko to košta?

Besplatno je.

Kako se aktivira osiguranje?

Ništa ne treba dodatno da aktivirate. Osiguranje je već uključeno u sve narudžbine po tarifama “Dostava” i “Teretna” koje su kreirane pomoću servisa Yandex.Taxi u Rusiji.

U kojim slučajevima se isplaćuje naknada?

 • Tokom transporta tereta/pošiljke je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oštećena imovina.
 • Tokom transporta tereta/pošiljke koja je imala zadovoljavajuće pakovanje je došlo do oštećenja tereta usled premeštanja.
 • Tokom utovara ili istovara je krivicom radnika, u slučaju naručivanja ove opcije preko servisa Yandex.Taxi u tarifi “Teretna”, došlo do oštećenja tereta.
 • U tarifi “Dostava” je došlo do gubitka (manjka) ili kvarenja pošiljke.

Kako da dobijem naknadu?

 1. Pišite nam i opišite sve detalje događaja, a ako je moguće priložite fotografiju. Posavetovaćemo vas o procesu osiguranja i predaćemo vaš zahtev osiguravajućem društvu.
 2. Ako je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi, učestvujte u analizi saobraćajne nezgode u odeljenju saobraćajne milicije. Nakon završetka preuzmite zvaničnu odluku o slučaju administrativnog prekršaja.
 3. Radnici osiguravajućeg društva će stupiti sa vama u kontakt i daće vam tačan spisak dokumenata za dobijanje naknade.
 4. U roku od dve nedelje nakon dobijanja dokumenata, osiguravajuće društvo će doneti odluku o vašem slučaju i uplatiće vam novac na račun u banci.

Koja dokumenta su potrebna za dobijanje kompenzacije?

Tačan spisak dokumenata će vam dostaviti osiguravajuće društvo.

U većini slučajeva će vam sigurno biti potrebni:

 • zahtev za isplatu naknade iz osiguranja;
 • zahtev lica čija imovina je oštećena;
 • dokument o saobraćajnoj nezgodi;
 • fotografije oštećenog tereta.

Sa detaljnim uslovima se možete upoznati u pravilima osiguravajućeg društva.

Napomena: Ovo obaveštenje nije javna ponuda. Ako imate još pitanja u vezi sa programom osiguranja, obratite se službi za podršku.