Osiguranje tereta i pošiljki

Kako funkcioniše osiguranje prevoza u tarifama “Teretna”, “Dostava” i “Kurir”

Osiguranje vaše imovine počinje da važi kada je vozač ili kurir stigao do vas (pritisnuo dugme Na mestu) i prestaje nakon završetka prevoza ili dostave (vozač ili kurir je pritisnuo dugme Završi). Ako putnik otkaže narudžbinu, osiguranje prestaje da važi.

Ako ste naručili vozilo sa radnicima za utovar i istovar preko aplikacije Yandex Go u tarifi “Teretna”, osiguranje se primenjuje i na period utovara i istovara.

Važno je obratiti pažnju da u tarifi “Teretna” prevoz tereta obavljaju partneri servisa Yandex.Taxi na osnovu ugovora o zakupu teretnog vozila samo uz vašu pratnju.

Šta ulazi u osiguranje?

Osiguranje pokriva oštećenje, uništenje ili gubitak tereta ili pošiljke. Osiguranje se ne primenjuje na sve vrste tereta.

Koliko to košta?

Osiguranje je besplatno.

Kako se aktivira osiguranje

U kojim slučajevima se isplaćuje naknada

  1. Tokom transporta tereta ili pošiljke došlo je do saobraćajne nezgode, što je dovelo do oštećenja imovine.
  2. Tokom transporta tereta ili pošiljke koja je imala zadovoljavajuće pakovanje došlo je do oštećenja tereta usled premeštanja.
  3. Tokom utovara ili istovara krivicom radnika, u slučaju naručivanja ove opcije pomoću servisa Yandex.Taxi u tarifi “Teretna”, došlo je do oštećenja tereta.
  4. Prilikom dostave pošiljke od strane partnera Yandex.Taxi u tarifi “Dostava” ili “Kurir” došlo je do gubitka (manjka) ili kvarenja pošiljke.

Kako se dobija naknada

Koja dokumenta su potrebna za dobijanje naknade

Tačan spisak dokumenata će vam dostaviti osiguravajuće društvo.

U većini slučajeva će vam sigurno biti potrebni:

  • Zahtev za isplatu naknade iz osiguranja
  • Zahtev lica čija imovina je oštećena
  • Dokument o saobraćajnoj nezgodi
  • Fotografija oštećenog tereta

Ovo obaveštenje nije javna ponuda. Ako imate još pitanja u vezi sa programom osiguranja, obratite se službi za podršku.