Osiguranje tereta i pošiljki

Od 29. avgusta 2019. godine teret i pošiljke, koje se prevoze u tarifama “Teretna” i “Dostava” servisa Yandex.Taxi, osigurani su na iznos od najviše 500.000 rubalja.

Kako funkcioniše osiguranje prevoza u tarifama “Teretna” i “Dostava”

Osiguranje vaše imovine počinje da važi kada je vozač ili kurir stigao do vas (pritisnuo dugme Na mestu) i prestaje nakon završetka prevoza ili dostave (vozač ili kurir je pritisnuo dugme Završi). Ako putnik otkaže narudžbinu, osiguranje prestaje da važi.

Ako ste naručili vozilo sa radnicima za utovar i istovar preko aplikacije Yandex.Taxi u tarifi “Teretna”, osiguranje se primenjuje i na period utovara i istovara.

Važno je obratiti pažnju da u tarifi “Teretna” prevoz tereta obavljaju partneri servisa Yandex.Taxi na osnovu ugovora o zakupu teretnog vozila samo uz vašu pratnju.

Šta ulazi u osiguranje?

Osiguranje pokriva oštećenje, uništenje ili gubitak robe ili pošiljke. Osiguranje se ne primenjuje na sve vrste tereta.

Isključeni su:

 1. Vatreno, signalno, pneumatsko, gasno oružje, municija, hladno oružje (uključujući bacačko), elektrošokeri i iskrišta, kao i osnovni delovi vatrenog oružja.
 2. Narkotici, psihotropne supstance, supstance sa jakim dejstvom, radio-aktivne, eksplozivne, otrovne, kaustične, lako zapaljive i druge opasne materije.
 3. Žive i mrtve životinje i biljke, delovi ljudskog tela ili ostaci, uključujući pepeo i neobrađene životinjske kože.
 4. Novčanice Ruske Federacije ili strana valuta (novac u gotovini), putnički čekovi, hartije od vrednosti, platne kartice, poluge zlata i srebra, akcizne markice.
 5. Imunobiološki preparati, biološki materijal, krv.
 6. Umetničke vrednosti i proizvodi, antikviteti, umetnički predmeti (slike, ikone, knjige, rukopisi, skulpture itd.), izložbeni eksponati, kolekcije.
 7. Foto, audio, video ili filmski materijal, uključujući pornografske materijale.
 8. Poluge i proizvodi od retkih zemnih metala, plemeniti metali u polugama, drago kamenje; nakit.
 9. Plovna prevozna sredstva, brodovi i jahte, uključujući vangabaritne.
 10. Rasuti i tečni tereti koji nemaju pojedinačno ili fabričko pakovanje.
 11. Stakla i proizvodi od stakla i porcelana bez specijalnog pakovanja.
 12. Predmeti intelektualne svojine (projekti, razvoji, tehnička dokumentacija, rukopisi i dr.), nosači informacija.
 13. Teret vojne namene.
 14. Sveže voće, povrće, pečurke, bobičasto voće.
 15. Automobili (teretni, putnički, autobusi).
 16. Vangabaritni i teški tereti.
 17. Roba koja zahteva poštovanje određenih temperaturnih uslova.

Iznos svih naknada iz osiguranja za jedan osigurani slučaj ne može biti veći od 500.000 rubalja.

Koliko to košta?

Osiguranje je besplatno.

Kako se aktivira osiguranje

Osiguranje je već uključeno u sve narudžbine kreirane pomoću servisa Yandex.Taxi u Rusiji u tarifama “Teretna” i “Dostava”.

U kojim slučajevima se isplaćuje naknada

 1. Tokom transporta tereta ili pošiljke došlo je do saobraćajne nezgode, što je dovelo do oštećenja imovine.
 2. Tokom transporta tereta ili pošiljke koja je imala zadovoljavajuće pakovanje došlo je do oštećenja tereta usled premeštanja.
 3. Tokom utovara ili istovara krivicom radnika, u slučaju naručivanja ove opcije pomoću servisa Yandex.Taxi u tarifi “Teretna”, došlo je do oštećenja tereta.
 4. Prilikom dostave pošiljke od strane partnera Yandex.Taxi u tarifi “Dostava” došlo je do gubitka (manjka) ili kvarenja pošiljke.

Kako se dobija naknada

 1. Pišite nam i obavestite nas šta se desilo, priložite fotografiju. Posavetovaćemo vas i prosledićemo vaš zahtev osiguravajućem društvu.
 2. Ako je šteta nastala u saobraćajnoj nezgodi, učestvujte u analizi nesreće u odeljenju saobraćajne policije i preuzmite zvaničnu odluku o slučaju administrativnog prekršaja.
 3. Radnici osiguravajućeg društva će stupiti sa vama u kontakt i daće vam tačan spisak dokumenata za dobijanje naknade.
 4. U roku od dve nedelje nakon dobijanja dokumenata, osiguravajuće društvo će doneti odluku o vašem slučaju i uplatiće vam novac na račun u banci.

Koja dokumenta su potrebna za dobijanje naknade

Tačan spisak dokumenata će vam dostaviti osiguravajuće društvo.

U većini slučajeva će vam sigurno biti potrebni:

 • Zahtev za isplatu naknade iz osiguranja
 • Zahtev lica čija imovina je oštećena
 • Dokument o saobraćajnoj nezgodi
 • Fotografija oštećenog tereta

Sa detaljnim uslovima se možete upoznati u pravilima osiguravajućeg društva.

Ovo obaveštenje nije javna ponuda. Ako imate još pitanja u vezi sa programom osiguranja, obratite se službi za podršku.