ტვირთების და გზავნილების დაზღვევა

როგორ მუშაობს გადაზიდვების დაზღვევა ტარიფებით "სატვირთო", "მიტანა" და "კურიერი"

თქვენი ქონების დაზღვევა ამოქმედდება, როდესაც მძღოლი ან კურიერი გამოცხადდება თქვენთან (დააჭერს ღილაკს ადგილზე) და მთავრდება გადაზიდვის ან ადგილზე მიწოდების დასრულების შემდეგ (მძღოლი ან კურიერი დააჭერს ღილაკს დასრულება). თუ მგზავრი გააუქმებს შეკვეთას, დაზღვევა შეწყვეტს მოქმედებას.

თუ თქვენ შეუკვეთეთ მანქანა მტვირთავებით Yandex Go აპლიკაციის მეშვეობით ტარიფით "სატვირთო", მაშინ დაზღვევა ვრცელდება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის პერიოდზე.

მნიშვნელოვანია, რომ ტარიფით "სატვირთო" ტვირთების გადაზიდვა ხორციელდება Yandex.Taxi-ს პარტნიორების მიერ სატრანსპორტო საშუალების ფრახტირების ხელშეკრულების საფუძველზე მხოლოდ თქვენი თანხლებით.

რა შედის დაზღვევაში

დაზღვევა ფარავს ტვირთის ან გზავნილის დაზიანებას, განადგურებას ან დაკარგვას. დაზღვევა ტვირთების ყველა სახეობაზე არ ვრცელდება.

რა ღირს ეს

დაზღვევა უფასოა.

როგორ ჩავრთოთ დაზღვევა

რა შემთხვევაში ხდება კომპენსაციის გადახდა

  1. ტვირთის ან გზავნილის გადაზიდვისას მოხდა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა, რამაც ქონების დაზიანება გამოიწვია.
  2. ტვირთის ან გზავნილის გადაზიდვის დროს საკმარისი შეფუთვის არსებობისას წანაცვლების შედეგად მოხდა ტვირთის დაზიანება.
  3. ჩატვირთვის ან გადმოტვირთვის დროს მტვირთავის ბრალეულობით, ოფციის შეკვეთისას Yandex.Taxi სერვისის მეშვეობით ტარიფით "სატვირთო", მოხდა ტვირთის დაზიანება.
  4. Yandex.Taxi-ს პარტნიორის მიერ გზავნილის მიწოდებისას ტარიფით "მიტანა" ან "კურიერი" მოხდა გზავნილის დაკარგვა (დანაკლისი) ან დაზიანება.

როგორ უნდა მიიღოთ სადაზღვევო გადახდა

რომელი დოკუმენტებია საჭირო სადაზღვევო გადახდის მისაღებად

დოკუმენტების ზუსტ ჩამონათვალს სადაზღვევო კომპანია გადმოგცემთ.

უმეტეს შემთხვევაში სადაზღვევო გადახდის მისაღებად თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ:

  • განცხადება სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდის შესახებ
  • პრეტენზია იმ პირისგან, რომლის ქონებასაც მიადგა ზიანი
  • დოკუმენტი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შესახებ
  • ტვირთის დაზიანებების ფოტო

ეს სამახსოვრო არ წარმოადგენს საჯარო ოფერტას. თუ დაგრჩათ კითხვები დაზღვევის პროგრამის თაობაზე, მიმართეთ მხარდაჭერის სამსახურს.