Kako da zaštitite platnu karticu

Da biste zaštitili karticu od prevare:

  1. Nikada ne saopštavajte trećim licima PIN-kod i CVV2 kod kartice, kao ni njen rok važenja i na čije ime se vodi.
  2. Ako ste izgubili karticu ili imate razloga da verujete da su treća lica saznala njene podatke, odmah stupite u kontakt s bankom i blokirajte karticu.
  3. Ne pristupajte onlajn banci preko tuđih kompjutera ili nezaštićenih mreža.  Ako je do toga došlo, ne zaboravite da izađete iz onlajn banke i obrišete keš pretraživača.