Zaštita platnih kartica

Banke pokušavaju da zaštite vlasnike kartica od prevare razvijanjem novih mera bezbednosti. Vi takođe možete zaštititi svoju platnu karticu, prateći osnovne savete:

  1. Nikada ne saopštavajte trećim licima PIN-kod i CVV2 kod kartice, kao ni njen rok važenja i na čije ime se vodi.
  2. Ako ste izgubili platnu karticu ili mislite da je neko saznao njene podatke, odmah stupite u kontakt s bankom i blokirajte karticu.
  3. Ne pristupajte onlajn banci preko tuđih kompjutera ili nezaštićenih mreža.  Ako se to desilo, ne zaboravite da izađete iz onlajn banke i obrišete keš pretraživača.