Картаны коргоо

Банкттар копсуздуктун жаңы чараларын иштеп чыгуу менен карта ээлерин алдамчылардан коргоого аракет кылышат. Сиз да негизги кеп-кеңештерди сактоо менен картаңызды коргой аласыз:

  1. Эч качан чоочун адамдарга картанын PIN-кодун жана CVV2-кодун, ошондой эле анын жарактуу мөөнөтүн жана ал кимдин атына катталганын айтпаңыз.
  2. Эгерде сиз картаны жоготуп алсаңы же анын реквизиттерин кимдир бирөө билип алды деп ойлосоңуз, ошол замат банкка кайрылып, аны бөгөттөңүз.
  3. Интернет-банкка чоочун компьютерлерден же корголбогон тармактардан кирбеңиз. Эгер мындай орун алган болсо, интернет-банктан чыгууну жана браузердин кэшин тазалоону унутпаңыз.