Naručivanje vožnje

  1. Unesite adresu za dolazak vozila. Ako je željena adresa navedena podrazumevano, pritisnite Do.

    Da biste izabrali drugu adresu, pritisnite Promeni adresu ili premestite tačku na mapi.

  2. Navedite odredište i tada će biti obračunata preliminarna cena vožnje.

    Možete navesti do 3 usputne tačke (pritisnite ). Maršrutu sa usputnim adresama možete promeniti samo prilikom naručivanja.

  3. Izaberite tarifu i način plaćanja.

    Nakon naručivanja možete promeniti plaćanje gotovinom na plaćanje platnom karticom. Ako je sa aplikacijom povezano nekoliko platnih kartica, možete izabrati bilo koju. Da biste to uradili, u donjem delu ekrana pritisnite  → Kako želite da platite? (Način plaćanja).

  4. Možete navesti dodatne informacije.

Posle vožnje ocenite vozača. Od rejtinga zavisi da li će vozač moći i dalje da dobija narudžbine u okviru servisa.

Da biste otkazali vožnju, pritisnite u donjem delu ekrana  → Otkaži narudžbinu.

Narudžbinu možete otkazati i tako što ćete pozvati partnere servisa. Broj telefona je dostupan u meniju vožnje ( → Detalji vožnje).

Obratite pažnju na to da je otkazivanje narudžbine nakon dolaska vozila usluga koja se naplaćuje.