Kako se naručuje vozilo

 1. Navedite adresu za dolazak vozila. Ako je željena adresa navedena podrazumevano, pritisnite Do.

  Da biste izabrali drugu adresu, pritisnite Promeni adresu ili premestite tačku na mapi.

 2. Navedite odredište i tada će biti obračunata preliminarna cena vožnje.

  Možete navesti do tri usputne tačke (pritisnite +). Maršrutu sa usputnim adresama možete promeniti samo prilikom naručivanja.

 3. Izaberite tarifu i način plaćanja.

  Nakon kreiranja narudžbine, možete promeniti plaćanje gotovinom na plaćanje karticom ili izabrati drugu platnu karticu, ako je sa aplikacijom povezano nekoliko kartica. Za to je potrebno da u donjem delu ekrana pritisnete  → Promeni način plaćanja.

 4. Po potrebi možete upisati dodatne informacije.

  U željama treba označiti ključne zahteve – na primer, prisustvo dečijeg auto-sedište u vozilu. Obratite pažnju na to da su neke usluge platne.

  U komentarima možete navesti dodatne informacije – na primer, napišite “Čekajte me kod portira”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

 5. Pritisnite
  .