אבידות ומציאות

אם חלפו פחות מ-24 שעות: מתקשרים לנהג — בדר"כ הוא ישמח להחזיר את האבידה. לחצן השיחה נשאר פעיל בהיסטוריית הנסיעות 24 שעות אחרי הנסיעה.