Башка суроо

Эгер сиз машинасында сервистин фирмалык чаптамалары бар айдоочу жол кыймыл эрежелерин же тартипти бузуп жатканын байкап калсаңыз, сураныч, эмне болгонун бизге сүрөттөп жазып бериңиз. Бизге машинанын номери, окуя болгон жер, убактысы жана башка бардык маалыматтар жардам берет.