Башка маселе

Эгер сиз машинасында сервистин фирмалык чаптамалары болгон айдоочу жол эрежелерин же коомдук тартипти бузуп жатканын байкасаңыз, эмне болгонун бизге сүрөттөп жазып берүүңүздү өтүнөбүз. Бизге машинанын номери, окуянын убактысы, жери жана башка бардык маалыматтар жардам берет.