სხვა საკითხი

თუ თქვენ შეამჩნიეთ, რომ მძღოლი სერვისის საფირმო ნიშნებით არღვევს წესრიგს ან საგზაო მოძრაობის წესებს, გთხოვთ აღწეროთ რა მოხდა. ჩვენ დაგვეხმარება მანქანის ნომერი, შემთხვევის დრო, ადგილი და ნებისმიერი დეტალი.