სხვა პრობლემა

თუ თქვენ შეამჩნიეთ, რომ მძღოლი სერვისის საფირმო ნიშნებით არღვევს წესრიგს ან საგზაო მოძრაობის წესებს, გთხოვთ აღწეროთ რა მოხდა. ჩვენ დაგვეხმარება მანქანის ნომერი, შემთხვევის მოხდენის დრო, ადგილი და ნებისმიერი დეტალი.