Aktiviranje Naloga za tim

Nalog za tim omogućava startapovima, agencijama ili malim preduzećima da plaćaju vožnje jednom platnom karticom.

Kako se pravi Nalog za tim

 1. Otvorite meni aplikacije  → Nalog za tim.
 2. Pritisnite Pozovi učesnike. Unesite njihove brojeve telefona ili ih dodajte iz spiska kontakata. Na nalogu može da bude najviše 20 osoba, uključujući vlasnika.
 3. Na kartici Nalog za tim pritisnite Izaberi platnu karticu. Izaberite željenu platnu karticu od onih koje su povezane sa aplikacijom ili povežite novu. Broj kartice vidi samo vlasnik naloga.
 4. Ljudima koje ste dodali će se Nalog za tim pojaviti u aplikaciji, u načinima plaćanja.
 5. Na kartici Nalog za tim  u Podešavanjima možete da:
  • Promenite naziv naloga, na primer u naziv firme.
  • Postavite novčani limit za učesnike naloga.
  • Podesite primanje izveštaja na elektronsku poštu.

Kako se briše Nalog za tim

 1. Otvorite meni aplikacije  → Nalog za tim → Podešavanja.
 2. Pritisnite  i potvrdite brisanje.