Aktivirajte Yandex.Plus

Yandex.Plus je jedinstvena pretplata za Yandex servise.

Kako se podešava nalog

Prvo se uverite da je vaš broj telefona povezan sa Yandex nalogom:

  1. Uđite na stranicu za upravljanje nalogom u Yandex.Passport. U odeljku Pošta i brojevi telefona su navedeni brojevi koji su povezani sa nalogom.
  2. Kao osnovni broj telefona trebalo bi da bude naveden isti broj koji koristite za Yandex Go. Ako to nije slučaj, dodajte željeni broj i označite ga kao osnovni.

Zatim ponovo pokrenite aplikaciju. Ako nije instalirana poslednja verzija aplikacije Yandex Go za iOS ili Andorid, ažurirajte je.

Kako da se pretplatim

Saznajte kako se aktivira ili deaktivira pretplata na stranici Pomoć za Yandex.Plus.

Ako ste platili pretplatu, ali niste dobili popust za vožnje

  1. Proverite da li se broj telefona koji je naveden u aplikaciji podudara sa brojem koji je povezan sa vašim Yandex nalogom. Ako to nije slučaj, na nalog dodajte broj koji je povezan sa aplikacijom Yandex Go i označite taj broj kao osnovni.
  2. Ažurirajte aplikaciju Yandex Go za iOS ili Android.