הרשמה ל-Yandex.Plus

Yandex.Plus היא תוכנית מינויים של Yandex.

איך יוצרים חשבון?

קודם כל, מוודאים שמספר הטלפון מקושר לחשבון ב-Yandex:

  1. נכנסים לדף ניהול החשבון ב-Yandex.Passport. בודקים אילו מספרי טלפון מקושרים בקטע אימייל ומספרי טלפון.
  2. מספר הטלפון שמוגדר כברירת המחדל צריך להיות אותו מספר שמשמש אותך ל-Yandex Go. אם זה לא אותו מספר, מוסיפים את המספר ומגדירים אותו כברירת המחדל.

מפעילים מחדש את האפליקציה. אם לא מותקנת במכשיר הגרסה הכי עדכנית של Yandex Go ל-iOS או ל-Android, צריך לעדכן את האפליקציה.

איך נרשמים?

הוראות ההרשמה וביטול ההרשמה מפורטות במרכז העזרה של Yandex.Plus.

אם יש לך מינוי ובכל זאת לא קיבלת הנחה על נסיעה כלשהי,

  1. עליך לוודא שמספר הטלפון שמופיע באפליקציה זהה למספר ברירת המחדל שבחשבון Yandex. אם הוא לא זהה, יש להוסיף את המספר שמשמש אותך בחשבון Yandex Go ולהגדיר אותו כמספר ברירת המחדל.
  2. עליך לעדכן את אפליקציית Yandex Go ל-iOS או ל-Android.