Яндекс.Плюсту кошуп алуу

Яндекс.Плюс — бул Яндекстин сервистерине бирдиктүү жазылуу системасы.

Яндекс.Плюс жөнүндөгү маалыматта аны кантип кошуп алса болоорун билип алыңыз.