Яндекс.Плюсті қосу

Яндекс.Плюс — бұл Яндекс сервистеріне бірыңғай жазылу.

Яндекс.Плюс Анықтамасынан жазылымды қалай қосу керек екендігін біліп алыңыз.