Միացնել Yandex.Plus-ը

Yandex.Plus-ը Yandex-ի բոլոր ծառայությունների միասնական բաժանորդագրությունն է։

Իմացեք, թե ինչպես միացնել բաժանորդագրությունը՝ օգտվելով Yandex.Plus-ի օգնության բաժնից։