Жеткирүүнү буйрутуу

Эгер кичинекей буюмду өз алдынча жеткире албай жатсаңыз, "Жеткирүү" кызматы аны тез жөнөтүүнү мүмкүн кылат. Жеткирүүнү жол-жоболоштуруп жатканда алуучунун телефон номерин жазыңыз. Ал сайтка шилтеме алат — анын жардамы менен автоунаанын жолдогу кыймылына көз салып тура алат. Кызматтын акысын карта, Apple Pay же Google Pay аркылуу төлөсө болот.

Жөнөтмө машинага баткыдай болуп, конвертке, кутуга же баштыкка таңгакталып, салмагы 20 килограммдан ашпашы керек. Машинанын салонун бузуп коё ала турган буюмдарды ташыса болбойт.