בעיות הקשורות לכספים

שילמתם על הנסיעה פעמיים, במזומן ובכרטיס? חויבתם על נסיעה שלא הייתה? לנהג לא היה עודף? היה משהו לא הוגן אחר שקשור לתשלום?

נשמח לשמוע מה קרה וננסה לעזור.