Push-билдирүүлөрдү кантип иштетиш керек?

iOS

Телефондун жөндөөлөрүн ачыңыз → Яндекс GoБилдирүүлөр - билдирүүлөрдүн параметрлерин орнотуңуз.

Android

Телефондун жөндөөлөрүн ачыңыз → КолдонмолорЯндекс GoБилдирүүлөр келсин опциясын тандаңыз.