Kako da dodam ili uklonim karticu

Plaćanje karticom je dostupno prilikom naručivanja putem aplikacije za iOS (verzija 8.0 i više) i Android (verzija 4.0 i više).

Kako da dodam karticu

S aplikacijom možete povezati do 5 platnih kartica:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja i kliknite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Navedite broj kartice, datum isteka i CVV kod. Broj kartice se može uneti ručno ili skenirati pomoću kamere na pametnom telefonu.

U zavisnosti od vrste kartice, banke izdavaoca i drugih uslova, provera kartica se vrši na jedan od sledećih načina:

  1. Mali iznos se rezerviše na računu kartice. Rezervisana sredstva neće biti naplaćena i biće ponovo dostupna nakon što se provera završi.
  2. Aplikacija traži da unesete iznos rezervisan na kartici. Ovaj iznos možete pronaći u SMS poruci (ako ste povezali SMS-obaveštavanje iz banke) ili iz izvoda računa na veb-sajtu ili u aplikaciji banke.
  3. Na veb-sajtu banke izdavaoca primićete zahtev za 3-D Secure proveru kartice. Način potvrde zavisi od vaše banke. Nakon provere ćete biti vraćeni u aplikaciju.

Kako da izbrišem karticu

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Odaberite karticu i kliknite Izbriši karticu.