July weather forecast in Karayantak

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
+32
+26
26 June, Sun
+32
+26
Feels like
+28
715 mmHg20%
4.4
m/s NW
27
+32
+25
27 June, Mon
+32
+25
Feels like
+29
715 mmHg23%
4.5
m/s NW
28
+31
+25
28 June, Tue
+31
+25
Feels like
+28
716 mmHg23%
4.5
m/s N
29
+31
+26
29 June, Wed
+31
+26
Feels like
+28
715 mmHg20%
4.1
m/s N
30
+32
+26
30 June, Thu
+32
+26
Feels like
+29
715 mmHg18%
4.6
m/s N
1
+32
+26
1 July, Fri
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
5.3
m/s N
2
+33
+26
2 July, Sat
+33
+26
Feels like
+29
714 mmHg17%
5.6
m/s NW
3
+32
+26
3 July, Sun
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg20%
4.5
m/s N
4
+32
+26
4 July, Mon
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg20%
5
m/s N
5
+32
+26
5 July, Tue
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
4.9
m/s N
6
+33
+27
6 July, Wed
+33
+27
Feels like
+29
714 mmHg18%
4.5
m/s N
7
+33
+28
7 July, Thu
+33
+28
Feels like
+30
714 mmHg18%
4.6
m/s N
8
+33
+27
8 July, Fri
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg18%
4.4
m/s N
9
+33
+27
9 July, Sat
+33
+27
Feels like
+29
714 mmHg17%
4.6
m/s N
10
+33
+28
10 July, Sun
+33
+28
Feels like
+30
714 mmHg15%
4.5
m/s N
11
+34
+27
11 July, Mon
+34
+27
Feels like
+30
714 mmHg17%
4.8
m/s N
12
+33
+27
12 July, Tue
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg17%
4.5
m/s NW
13
+32
+26
13 July, Wed
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
4.4
m/s N
14
+31
+26
14 July, Thu
+31
+26
Feels like
+28
715 mmHg23%
4.9
m/s N
15
+33
+26
15 July, Fri
+33
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
5.3
m/s NW
16
+32
+26
16 July, Sat
+32
+26
Feels like
+28
714 mmHg20%
5
m/s NW
17
+32
+26
17 July, Sun
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg20%
5.4
m/s NW
18
+32
+27
18 July, Mon
+32
+27
Feels like
+29
714 mmHg20%
5.1
m/s NW
19
+33
+27
19 July, Tue
+33
+27
Feels like
+30
713 mmHg20%
4.5
m/s NW
20
+32
+26
20 July, Wed
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg21%
4.8
m/s NW
21
+32
+26
21 July, Thu
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg20%
4.4
m/s N
22
+32
+26
22 July, Fri
+32
+26
Feels like
+29
715 mmHg20%
4.5
m/s N
23
+32
+26
23 July, Sat
+32
+26
Feels like
+28
715 mmHg18%
5
m/s N
24
+32
+26
24 July, Sun
+32
+26
Feels like
+29
715 mmHg20%
4.5
m/s N
25
+33
+27
25 July, Mon
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg20%
4.1
m/s N
26
+34
+28
26 July, Tue
+34
+28
Feels like
+31
713 mmHg18%
4.6
m/s N
27
+33
+26
27 July, Wed
+33
+26
Feels like
+30
713 mmHg21%
4.6
m/s N
28
+32
+26
28 July, Thu
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg20%
4.5
m/s N
29
+32
+26
29 July, Fri
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
3.9
m/s N
30
+32
+26
30 July, Sat
+32
+26
Feels like
+29
714 mmHg18%
4.3
m/s NW
31
+32
+27
31 July, Sun
+32
+27
Feels like
+29
715 mmHg20%
4.8
m/s N
1
+33
+27
1 August, Mon
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg18%
4
m/s N
2
+33
+27
2 August, Tue
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg18%
5
m/s NW
3
+33
+26
3 August, Wed
+33
+26
Feels like
+30
714 mmHg20%
4.4
m/s N
4
+33
+27
4 August, Thu
+33
+27
Feels like
+30
714 mmHg20%
5
m/s N
5
+33
+28
5 August, Fri
+33
+28
Feels like
+30
714 mmHg18%
4.4
m/s N
6
+34
+27
6 August, Sat
+34
+27
Feels like
+31
714 mmHg18%
4.4
m/s N
Average data for 10 years

Karayantak July

31
sunny days
0
days with precipitation
0
cloudy days
18
%
air humidity
3
m/s
WindN
0.5
mm of precipitation
(1% of annual average)

Cities near you