المكلا

This time yesterday: 28°
Wind: 0.8 Meters per second, easterly.
Humidity: 75%.
Pressure: 744 millimeters of mercury.
Water temperature: 26°.

Hourly forecast

 • At 0: clear, +28°
 • At 1: clear, +27°
 • At 2: clear, +28°
 • At 3: clear, +28°
 • At 4: clear, +28°
 • At 5: clear, +27°
 • Sunrise at 5:30
 • At 6: clear, +28°
 • At 7: clear, +29°
 • At 8: clear, +30°
 • At 9: clear, +32°
 • At 10: clear, +33°
 • At 11: clear, +34°
 • At 12: clear, +35°
 • At 13: clear, +35°
 • At 14: clear, +35°
 • At 15: clear, +35°
 • At 16: clear, +34°
 • At 17: clear, +34°
 • At 18: clear, +33°
 • Sunset at 18:03
 • At 19: clear, +32°
 • At 20: clear, +32°
 • At 21: clear, +31°
 • At 22: clear, +30°
 • At 23: clear, +30°
 • At 0: clear, +30°
 • At 1: clear, +29°
 • At 2: clear, +29°
 • At 3: clear, +28°
 • At 4: clear, +28°
 • At 5: clear, +28°
 • Sunrise at 5:30
 • At 6: partly cloudy, +28°
 • At 7: partly cloudy, +28°
 • At 8: partly cloudy, +30°
 • At 9: partly cloudy, +31°
 • At 10: partly cloudy, +32°
 • At 11: partly cloudy, +33°
 • At 12: partly cloudy, +34°
 • At 13: partly cloudy, +34°
 • At 14: partly cloudy, +34°
 • At 15: clear, +35°
 • At 16: clear, +34°
 • At 17: clear, +33°
 • At 18: clear, +32°
 • Sunset at 18:03
 • At 19: clear, +32°
 • At 20: clear, +31°
 • At 21: clear, +30°
 • At 22: clear, +30°
 • At 23: clear, +29°
Sunrise
05:30
Sunset
18:03
Daylight hours
12 h 33 min
Last quarter
Active magnetic field
Low UV Index
How does Yandex make its forecasts?

Daylight hours

12 h 33 min
Sunrise05:30
Sunset18:03
Last quarter
Active magnetic field
Low UV Index