Αθήνα, Attica

This time yesterday: 22°
Wind: 1.1 Meters per second, north-easterly.
Humidity: 76%.
Pressure: 754 millimeters of mercury.
Water temperature: 24°.

Hourly forecast

 • At 8: clear, +23°
 • At 9: clear, +23°
 • At 10: clear, +25°
 • At 11: clear, +26°
 • At 12: clear, +28°
 • At 13: clear, +28°
 • At 14: clear, +28°
 • At 15: clear, +29°
 • At 16: clear, +29°
 • At 17: clear, +28°
 • At 18: clear, +27°
 • At 19: clear, +27°
 • Sunset at 19:09
 • At 20: clear, +26°
 • At 21: clear, +26°
 • At 22: clear, +25°
 • At 23: clear, +25°
 • At 0: clear, +25°
 • At 1: clear, +25°
 • At 2: clear, +25°
 • At 3: clear, +24°
 • At 4: clear, +24°
 • At 5: clear, +24°
 • At 6: clear, +24°
 • At 7: clear, +25°
 • Sunrise at 7:21
 • At 8: clear, +25°
 • At 9: clear, +25°
 • At 10: clear, +27°
 • At 11: clear, +27°
 • At 12: clear, +28°
 • At 13: clear, +28°
 • At 14: clear, +29°
 • At 15: clear, +30°
 • At 16: clear, +30°
 • At 17: clear, +30°
 • At 18: clear, +29°
 • At 19: clear, +27°
 • Sunset at 19:07
 • At 20: clear, +26°
 • At 21: clear, +25°
 • At 22: clear, +23°
 • At 23: clear, +23°
Sunrise
07:20
Sunset
19:09
Daylight hours
11 h 49 min
Waxing crescent
Unsettled magnetic field
Low UV Index
How does Yandex make its forecasts?

Daylight hours

11 h 49 min
Sunrise07:20
Sunset19:09
Waxing crescent
Unsettled magnetic field
Low UV Index