Yêu cầu đối với trang web

Yandex Zen có chú ý tiêu chuẩn đặc biệt về chất lượng nội dung và chủ đề. Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả nội dung, có thể là bài đăng trên các kênh và trang web nguồn hoặc nhận xét do người tạo nội dung hoặc độc giả để lại.

Ngoài ra còn có các yêu cầu cụ thể ở trên đầu, chỉ áp dụng cho các trang web. Các yêu cầu này áp dụng cho cả phiên bản đầy đủ và di động của các trang web.

Khán giả của trang web bản địa

Khán giả của trang web bản địa là một yếu tố quan trọng khi đánh giá chất lượng của một trang web. Trang web càng tốt, khán giả bản địa càng rộng.

Khán giả bản địa bao gồm những người dùng truy cập trang web thông qua liên kết trực tiếp hoặc truy vấn của công cụ tìm kiếm. Khán giả như vậy thường mất thời gian kiểm tra nội dung mà một trang web phải cung cấp và sau đó quay lại để biết thêm.

Để đưa vào danh sách nguồn Zen, một trang web nên có DAU (Người dùng Hoạt động Hàng ngày) gồm ít nhất 10.000 người dùng.

Note. Nhấp chuột vào quảng cáo và nội dung nguồn cấp Zen không được tính đến khi tính toán khán giả bản địa.

Trang web của bạn cần thời gian để thu hút một lượng lớn khán giả như vậy. Do đó, chúng tôi không nhận yêu cầu từ các trang web được tạo ra chưa đầy một tháng trước.

Nội dung trang web

 • Nội dung tuân theo yêu cầu của chúng tôi về chất lượng và chủ đề.
 • Nội dung được công khai. Ví dụ về các hạn chế nội dung:
  • Phải đăng ký hoặc trả tiền để đọc toàn bộ bài viết.
  • Phần trang web được tạo cho nguồn cấp RSS bị khóa đối với người dùng. Nội dung như vậy chỉ có thể truy cập thông qua một liên kết trực tiếp trên Yandex Zen.
 • Các bài đăng trên trang web có đề mục giống như trên thẻ ấn phẩm của Zen.
 • Quảng cáo của trang web không gây khó chịu cho người dùng.
 • Trang web chủ yếu lưu trữ nội dung gốc.

Các loại nội dung sau đây được xem là vay mượn theo tiêu chuẩn của Zen:

 • Sao chép nội dung hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn sao chép nội dung đã được tải lên trên trang web.
 • Nội dung hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn được mượn từ các trang web khác.
 • Nội dung do người dùng tạo.
  • Hầu hết nội dung trang web của bạn sẽ thú vị với người dùng bất kể khu vực của họ. Các thuật toán Zen chưa thể xác định chính xác vị trí của người dùng và chỉ hiển thị cho họ tin tức địa phương. Nội dung như vậy sẽ không thu hút cho người dùng từ các khu vực khác.

Quảng cáo trang web

Khi lọc các trang web bằng cách “bão hòa quảng cáo”, Zen sử dụng các đề xuất theo IAB Đông Nam Á & Ấn Độ. Mục tiêu của IAB là đưa ra các tiêu chí về quảng cáo tốt trên Internet và giúp phát triển quảng cáo tương tác với người dùng và đáp ứng sở thích của họ.

Một quảng cáo trên một trang web hoặc trong một bài đăng không thể được coi là chất lượng nếu quảng cáo đó cản trở trải nghiệm người dùng và khiến người dùng sao lãng khỏi nội dung thực tế.

Note. Các trang web thường được phân tích về chất lượng và bão hòa quảng cáo. Việc nhận dữ liệu chính xác đòi hỏi phải xây dựng một cơ sở dữ liệu đủ lớn. Nếu bạn đã tính đến các tiêu chuẩn chất lượng trang web của chúng tôi và loại bỏ các quảng cáo xâm phạm, thì bạn không phải lo lắng. Số liệu thống kê của chúng tôi sẽ được cập nhật để phản ánh điều đó.