Yandex Zen cho chủ sở hữu trang web

Các thuật toán Zen phân tích nội dung trên các trang web và đưa vào nguồn cấp đề xuất các tin tức, bài viết biên tập, video và bài đăng trên blog.

Mỗi nguồn trang web được tự động gán trang riêng sử dụng định dạng zen.yandex.ru/domain_name.

Các bài viết trong phần này sẽ giúp bạn làm quen với Yandex Zen.