Thêm trang web vào Yandex Zen

Attention. Bạn không thể thêm một trang web miền IDN vào Yandex Zen.

Yandex Zen sử dụng các trang web khác cho các nguồn. Thuật toán đề xuất phân tích cú pháp nội dung được lấy từ trang web nguồn và gửi nó đến nguồn cấp Yandex Zen. Nguồn cấp bao gồm các tin tức, ý kiến, video và blogpost.

Khi chọn nội dung cho nguồn cấp, các yếu tố như chủ đề và danh mục của nội dung, chất lượng quảng cáo và cơ sở người dùng hiện tại của chủ sở hữu trang web sẽ được xem xét. Tất cả các yếu tố này được đưa vào đánh giá chất lượng tổng thể của trang web. Bạn chỉ có thể áp dụng cho nguồn cấp một lần.

Để thêm trang web của bạn vào Zen, hãy gửi yêu cầu đến vietnam@zen.yandex.com. Trong dòng chủ đề, viết Thêm trang. Đặt liên kết đến trang web của bạn trong phần chín của email.