Sử dụng nguồn cấp RSS

Yandex Zen sử dụng các trang web khác cho các nguồn. Mỗi trang nguồn được tự động gán trang riêng sử dụng định dạngzen.yandex.ru/domain_name. Một trang như vậy được lấp đầy với nội dung được lấy từ một trang web dựa trên các thuật toán đề xuất của Zen. Bạn có thể nhúng một nguồn cấp RSS được đánh dấu lên trang web để tối ưu hóa quy trình lựa chọn.

Thêm trang web vào danh sách các nguồn của Zen. Để biết thêm thông tin, xem Thêm trang web vào Yandex Zen.

 1. Tại sao bạn nên đánh dấu nguồn cấp của bạn
 2. Yêu cầu về nguồn cấp RSS
 3. Send a moderation request

Tại sao bạn nên đánh dấu nguồn cấp của bạn

Ưu điểm của nguồn cấp RSS được đánh dấu:

 • Không có thông tin không cần thiết (chẳng hạn như hồ sơ người dùng hoặc quảng cáo) được phân tích cú pháp vào nguồn cấp Zen từ các nguồn bên ngoài.
 • Trong Yandex Zen, tất cả nội dung được lấy từ một trang web được hiển thị dưới dạng thẻ. Đánh dấu nguồn cấp RSS của bạn cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của thẻ: đặt đề mục, mô tả và hình ảnh.
 • Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy khán giả của bạn hơn. Có nhiều dữ liệu về nội dung giúp thuật toán Yandex Zen hiển thị nội dung đó cho đúng khán giả. Luôn đảm bảo thêm ngày đăng, toàn văn, và các liên kết đến tất cả các hình ảnh được tải lên vào nguồn cấp RSS.

Yêu cầu về nguồn cấp RSS

 • Đánh dấu hoàn toàn.
 • Nguồn cấp phải bao gồm ít nhất ba bài đăng, mỗi bài đăng phải được tải lên chưa đầy một tháng trước (miễn là chúng chưa được xuất bản trước đó).
 • Nguồn cấp chỉ nên chứa các ấn phẩm mới. Một ấn phẩm được coi là cũ nếu ấn phẩm đó đã được xuất bản trên Zen thông qua nguồn cấp RSS. Không thêm các ấn phẩm trùng lặp vào nguồn cấp.
Attention. Nguồn cấp phải chứa ít nhất 20 ấn phẩm sau lần đánh dấu đầu tiên.

Send a moderation request

Để liên kết một nguồn cấp RSS với một trang web, hãy làm như sau:

 1. Đảm bảo rằng nguồn cấp RSS của bạn được định dạng đúng theo yêu cầu của Zen. Bạn có thể tự làm việc này hoặc nhờ chủ sở hữu trang web giúp đỡ.
 2. Gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Người điều độ sau đó sẽ nhận và xem xét yêu cầu của bạn. Nếu yêu cầu của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu, nội dung từ trang web sẽ được phân tích cú pháp vào Yandex Zen.

Attention. Cập nhật nguồn cấp RSS của bạn ít nhất ba ngày một lần sau khi bật.