Giới thiệu về Yandex.Zen

Yandex Zen là một dịch vụ đề xuất cá nhân. Zen giúp các bài đăng trên internet tìm được khán giả. Các bài đăng có thể được đăng tự động trong nguồn cấp đề xuất từ trang của tác giả hoặc tác giả có thể tạo nội dung trực tiếp trong Yandex Zen. Bất kỳ công ty, ấn phẩm internet hoặc tác giả độc lập nào cũng có thể tạo kênh riêng của họ trong Yandex Zen.

Tìm hiểu thêm về việc thêm trang web của bạn vào Yandex Zen. Nền tảng tạo nội dung này chỉ có sẵn bằng tiếng Nga.