דירוג נסיעה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

באפשרותך לדרג את הנסיעה באמצעות טופס הביקורת המיועד לכך באפליקציה. הטופס נפתח באופן אוטומטי עם סיום הנסיעה. השתמש בכוכבים כדי לדרג את הנסיעה והוסף הערות כרשצונך. לדירוג שלך תהיה השפעה על הדירוג הכולל של הנהג ושל חברת המוניות.

ניתן לדרג את הנסיעה גם באמצעות טופס המשוב שלנו.