כיצד לאפשר קבלת התראות

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים

iOS: עבור אל הגדרות הטלפון ← Yango ← הודעות והגדר את פרמטרי ההתראות.

Android: פתח את הגדרות הטלפון ← אפליקציה ← Yango ולחץ על הפעל התראות.