Yango הרשאות לאפליקציית

אנחנו אוספים נתונים מכל המשתמשים באפליקציית

למה האפליקציה שלנו צריכה גישה לחלק מהתכונות במכשיר?

הרשאות למכשירי Android

כל האפליקציות הפופולריות צריכות גישה לחלק מהתכונות בטלפון, כדי שכל הפונקציות שלהן יפעלו כמו שצריך ולמשתמש תהיה חוויה רלוונטית.

בדרך כלל, במכשירי Android מוצגת הודעה למשתמש כשאפליקציה מסוימת מבקשת ממנו לעשות משהו שעשוי להיות חשוב. ההודעות האלה מאפשרות למשתמש לדעת איך האפליקציה פועלת "מאחורי הקלעים" — האם היא משתמשת במיקרופון, במצלמה או במיקום? למשתמש תמיד ניתנת אפשרות לאשר או לסרב לבקשה של אפליקציה לקבל גישה לתכונות האלה.

כדי להזמין מוניות דרך האפליקציה שלנו, צריך רק להזין מספר טלפון תקין. היא לא זקוקה למידע אישי כמו שם, תאריך לידה או מספר דרכון. היא רק מבקשת להשתמש בתכונות מסוימות בסמארטפון, כדי שהמשתמשים יוכלו ליהנות מחוויה מהנה ומכל יתרונות השירות שלנו.

בטבלה הבאה מוסבר מהם סוגי ההרשאות השונות שהאפליקציה שלנו עשויה לבקש במכשירי Android. אפשר לשים לב, למשל, שאנחנו לא מבקשים לקבל גישה ליומן או לאימייל — אלא רק לתכונות שמאפשרות להשתמש באפליקציה שלנו בקלות. אם לא רוצים לתת הרשאה מסוימת (או את כולן), אפשר פשוט לסרב. אפשר יהיה להשתמש באפליקציה ולהזמין מוניות כרגיל.

למשתמשי iOS יצרנו חלק נפרד עם ההרשאות של האפליקציה במכשירי iOS.

סוג ההרשאה פרטים למה אנחנו צריכים אותה? איך משביתים אותה?
מצלמה

צילום תמונות וסרטונים

אם רוצים לשלם על נסיעות באמצעות כרטיס אשראי, אפשר לקשר אותו לחשבון דרך האפליקציה. אנחנו מאפשרים לצלם את הכרטיס באמצעות מצלמת הטלפון, במקום להזין את המספר שלו ידנית. האפליקציה לא שומרת את התמונות האלה.

אם לא רוצים לתת לה את ההרשאה הזו, אפשר להזין את פרטי הכרטיס ידנית.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה למצלמה, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← מצלמה או הגדרות ← הרשאות ← מצלמה ← Yango

התפריטים האלה משתנים בהתאם ליצרן המכשיר.

מיקום

גישה לנתוני GPS ולפרטי המיקום דרך הרשת

כך האפליקציה יכולה לאתר אוטומטית את המיקום של המשתמש ולמצוא נקודת איסוף מתאימה. היא יכולה לאתר את המיקום באמצעות GPS, רשתות Wi-Fi מוכרות או גם וגם.

אם לא רוצים לתת לה גישה למיקום, אפשר להזין ידנית את כתובת האיסוף כדי להזמין מונית.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לשירותי המיקום דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← מיקום או הגדרות ← הרשאות ← מיקום ← Yango

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לשירותי המיקום דרך הגדרות המכשיר:

גישה למיקום משוער (דרך הרשת)

מיקרופון

הקלטת אודיו

בחלק מהמדינות שבהן השירות פועל, הנוסעים יכולים להקליט את עצמם כדי להזין את היעד או לשוחח בצ'אט עם הנהג. התכונה הזו תהיה זמינה במדינות נוספות בקרוב.

אם לא רוצים לתת לאפליקציה גישה למיקרופון, אפשר להזין ידנית את כתובת היעד והודעות צ'אט עם הנהג.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה למיקרופון דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← מיקרופון או הגדרות ← הרשאות ← מיקרופון ← Yango

התפריטים האלה משתנים בהתאם ליצרן המכשיר.

טלפון

התקשרות ישירות למספרי טלפון

אפשר להתקשר לנהג דרך האפליקציה בהקשה אחת פשוטה.

אם לא רוצים לתת לאפליקציה גישה לשיחות טלפון, אפשר להתקשר לנהג על ידי הזנת המספר בחיוג ידני.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לטלפון דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← טלפון או הגדרות ← הרשאות ← טלפון ← Yango

התפריטים האלה משתנים בהתאם ליצרן המכשיר.

קריאת הסטטוס והפרטים של הטלפון

ההרשאה הזו קשורה למספר ה-IMEI (המזהה) של מכשיר ה-Android. קודי המבצע של כל משתמש מקושרים למזהה של המכשיר שלהם, כדי למנוע הונאות.

אפשר להזמין מונית כרגיל גם אם לא רוצים לתת את ההרשאה הזו, אבל אז אי אפשר להשתמש בקודי מבצע.

אחסון

שינוי או מחיקה של תוכן מאחסון ה-USB

ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה לשמור מפות באחסון המקומי של הטלפון, כדי שהמשתמש לא יצטרך להוריד אותן בכל פעם מחדש. היא משפרת את יכולת השימוש באפליקציה וחוסכת שימוש בחבילת הגלישה/באינטרנט, מקום בשטח האחסון ושימוש בסוללה.

אפשר להשתמש באפליקציה גם אם לא רוצים לתת את ההרשאה הזו, אבל אז יכול להיות שהיא לא תפעל מהר יחסית, כי יהיה צריך לחכות לטעינת המפה.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לאחסון דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← אחסון או הגדרות ← הרשאות ← אחסון ← Yango

התפריטים האלה משתנים בהתאם ליצרן המכשיר.

קריאת התוכן באחסון ה-USB

אחר

קריאת הגדרות הסנכרון

ל-Yandex יש מערכת רחבה הכוללת עשרות אפליקציות. אפשר להשתמש בכולן דרך חשבון אוניברסלי אחד. אם המשתמש כבר נכנס לחשבון באחת מהאפליקציות של Yandex, ההרשאה הזו מאפשרת לו להשתמש באפליקציות אחרות בלי להיכנס מחדש לחשבון.

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

הפעלה והשבתה של הסנכרון

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

הצגת החיבורים לרשתות

קבלת גישה מלאה לרשתות

ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה לבדוק אילו חיבורים לאינטרנט זמינים ולהשתמש בחיבור המתאים ביותר. היא מאפשרת לאפליקציה להשתמש בחיבור לאינטרנט ובסוללה של הטלפון בצורה האופטימלית.

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

הוצאת הטלפון ממצב שינה

ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה להוציא את הטלפון ממצב שינה כשיש עדכון בנוגע להזמנה. למשל, היא מאפשרת לה להציג הודעה כשהמונית שהוזמנה הגיעה.

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

הצגת החיבורים ל-Wi-Fi

ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה לזהות באופן מדויק יותר את המיקום של המשתמש.

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

התחברות לרשת Wi-Fi והתנתקות ממנה

קבלת נתונים דרך האינטרנט

ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה לשלוח ולקבל נתונים דרך האינטרנט כדי לפעול.

האפליקציה לא יכולה לפעול בלי ההרשאה הזו, גם אם קיימת אפשרות להשבית אותה דרך המכשיר.

שליטה ברטט

אם המשתמש מצלם את כרטיס האשראי שלו באמצעות מצלמת הטלפון כדי לקשר אותו לאפליקציה, ההרשאה הזו מאפשרת לאפליקציה להפעיל את הרטט בטלפון כדי לציין שהפרטים של כרטיס האשראי זוהו.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לרטט דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← אפליקציות ← Yango ← הרשאות ← רטט

התפריטים האלה משתנים בהתאם ליצרן המכשיר.

שימוש ב-Referrer API בזמן התקנה

ההרשאה הזו מאפשרת למפתחים לקבל מידע על התקנת האפליקציה ללא פרטים אישיים, כמו המיקום שבו המשתמש מצא אותה או מועד ההתקנה. המידע הזה מאפשר להם לעקוב אחרי ערוצי ההפצה ולהפעיל הגנה מפני הונאות.

אפשר להשבית את ההרשאה הזו אם האפשרות קיימת במכשיר.

בעבר, לפני גרסה 3.84.0, האפליקציה ביקשה לקבל את ההרשאה הבאה. בעקבות שינוי הכללים של Google, ההרשאה הזו לא נדרשת יותר בגרסאות החדשות.

SMS

קבלת הודעות טקסט

בעבר, המשתמש קיבל קוד אימות ב-SMS כשהוא נרשם לאפליקציה. ההרשאה הזו אפשרה לאפליקציה לבדוק אוטומטית את ההודעה כדי לאמת את מספר הטלפון של המשתמש.

מצב הפעלה ברקע

אם ממזערים את האפליקציה ומשאירים אותה פועלת ברקע, היא תמשיך לעדכן את הפרטים הבאים:

- סטטוס ההזמנה

- המיקום של המשתמש, אם יש לו הזמנה פעילה והוא הפעיל את התכונה 'מיקום בזמן אמת'. התכונה הזו מאפשרת לאפליקציה להציג לנהגים את המיקום המדויק של הנוסע בזמן אמת, כשהם מתקרבים לנקודת האיסוף. כך הם יכולים למצוא את הנוסע בקלות באזורים עמוסים, או אם הנוסע מתרחק מנקודת האיסוף שנקבעה.

- באנרים שיווקיים עם מבצעים מיוחדים.

- המיקום הגיאוגרפי של המכשיר, כדי שהאפליקציה תוכל לומר למשתמש אם השירות זמין באזור שלו.

האפליקציה לא משתמשת בהרשאות הגישה למצלמה או למיקרופון כשהיא פועלת ברקע.

אפשר להשבית את היכולת של האפליקציה לעדכן פרטים ברקע, דרך הגדרות המכשיר.

שאלות נפוצות נוספות

  1. האפליקציה פועלת ברקע. כלומר, היא יכולה לפעול כל הזמן, גם כשסוגרים אותה. חלק מהשירותים מאפשרים לה לעקוף את ההגנות של Android 8 שמונעות מאפליקציות לפעול ברקע ללא ידיעת המשתמש. למה?

    האפליקציה צריכה לפעול ברקע בשביל שיהיה אפשר לבצע כמה הזמנות בו-זמנית מטלפון אחד. זוהי תכונה ייחודית של האפליקציה שלנו. התכונה הזו עונה על הדרישות של Android 8.0 מאפליקציות שפועלות ברקע.

  2. האם בטוח להוסיף פרטי כרטיס אשראי לאפליקציה?

    לאפליקציה שלנו יש אישור לפי תקן PCI DSS (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard), שנוצר על ידי חברות האשראי הגדולות ומבטיח שתהיה רמת הגנה מספקת על נתוני הכרטיס. האפליקציה לא שומרת את הנתונים של כרטיס האשראי. הפרטים שמזינים באפליקציה משמשים רק לקישור הכרטיס אליה.

למה האפליקציה שלנו צריכה גישה לחלק מהתכונות במכשיר?

הרשאות למכשירי iOS

כל האפליקציות הפופולריות צריכות גישה לחלק מהתכונות בטלפון כדי שכל הפונקציות שלהן יפעלו כמו שצריך ולמשתמש תהיה חוויה רלוונטית.

בדרך כלל, במכשירי iOS מוצגת הודעה למשתמש כשאפליקציה מסוימת מבקשת ממנו לעשות משהו שעשוי להיות חשוב. ההודעות האלה מאפשרות למשתמש לדעת איך האפליקציה פועלת "מאחורי הקלעים" — האם היא משתמשת במיקרופון, במצלמה או במיקום? למשתמש תמיד ניתנת אפשרות לאשר או לסרב לבקשה של האפליקציה לקבל גישה לתכונות האלה.

כדי להזמין מוניות דרך האפליקציה שלנו, צריך רק להזין מספר טלפון תקין. היא לא זקוקה למידע אישי כמו שם, תאריך לידה או מספר דרכון. היא רק מבקשת להשתמש בתכונות מסוימות בסמארטפון, כדי שהמשתמשים יוכלו ליהנות מחוויה מהנה ומכל יתרונות השירות שלנו.

בטבלה הבאה מוסבר מהם סוגי ההרשאות השונות שהאפליקציה שלנו עשויה לבקש במכשירי iOS. אפשר לשים לב, למשל, שאנחנו לא מבקשים לקבל גישה ליומן או לאימייל — אלא רק לתכונות שמאפשרות להשתמש באפליקציה שלנו בקלות. אם לא רוצים לתת הרשאה מסוימת (או את כולן), אפשר פשוט לסרב. אפשר יהיה להשתמש באפליקציה ולהזמין מוניות כרגיל.

למשתמשי Android יצרנו חלק נפרד לגבי ההרשאות של האפליקציה במכשירי Android.

סוג ההרשאה למה אנחנו צריכים אותה? איך משביתים אותה?
מצלמה

אם רוצים לשלם על נסיעות באמצעות כרטיס אשראי, אפשר לקשר אותו לחשבון דרך האפליקציה. אנחנו מאפשרים לצלם את הכרטיס באמצעות מצלמת הטלפון במקום להזין את המספר שלו ידנית. האפליקציה לא שומרת את התמונות האלה.

אם לא רוצים לתת לה את ההרשאה הזו, אפשר להזין את פרטי הכרטיס ידנית.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה למצלמה, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← מצלמה או הגדרות ← פרטיות ← מצלמה ← Yango

מיקום

כך האפליקציה יכולה לאתר אוטומטית את המיקום של המשתמש ולמצוא נקודת איסוף מתאימה. היא יכולה לאתר את המיקום באמצעות GPS, רשתות Wi-Fi מוכרות או גם וגם.

אם לא רוצים לתת לה גישה למיקום, אפשר להזין ידנית את כתובת האיסוף כדי להזמין מונית.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לרטט, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← מיקום או הגדרות ← פרטיות ← שירותי מיקום ← Yango

מיקרופון

בחלק מהמדינות שבהן השירות פועל, הנוסעים יכולים להקליט את עצמם כדי להזין את היעד או לשוחח בצ'אט עם הנהג. התכונה הזו תהיה זמינה במדינות נוספות בקרוב.

אם לא רוצים לתת לאפליקציה גישה למיקרופון, אפשר להזין ידנית את כתובת היעד והודעות צ'אט לנהג.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה למיקרופון דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← מיקרופון או הגדרות ← פרטיות ← מיקרופון ← Yango
אנשי קשר

בחלק מהמדינות שבהן השירות פועל, המשתמשים יכולים להזמין מונית גם עבור נוסעים אחרים. לכן, כדי שיהיה אפשר לשלוף בקלות את פרטי הנוסע מרשימת אנשי הקשר ולשלוח אותם לנהג, האפליקציה מבקשת הרשאת גישה לאנשי הקשר. התכונה הזו תהיה זמינה במדינות נוספות בקרוב.

אם לא רוצים לתת לאפליקציה גישה לאנשי הקשר, אפשר להזין ידנית את פרטי הנוסע.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לאנשי הקשר, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← אנשי קשר או הגדרות ← פרטיות ← אנשי קשר ← Yango

רשת נתונים סלולרית

האפליקציה צריכה גישה לחבילת הגלישה (רשת הנתונים הסלולרית) כדי לפעול. אם לא רוצים לתת לה גישה, אפשר להזמין מונית דרך רשת Wi-Fi.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לרשת הנתונים הסלולרית, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← רשת נתונים סלולרית או הגדרות ← פרטיות ← רשת נתונים סלולרית ← Yango

רענון האפליקציה ברקע

אם ממזערים את האפליקציה ומשאירים אותה פועלת ברקע, היא תמשיך לעדכן את הפרטים הבאים:

- סטטוס ההזמנה

- המיקום של המשתמש, אם יש לו הזמנה פעילה והוא הפעיל את התכונה 'מיקום בזמן אמת'. התכונה הזו מאפשרת לאפליקציה להציג לנהגים את המיקום המדויק של הנוסע בזמן אמת, כשהם מתקרבים לנקודת האיסוף. כך הם יכולים למצוא את הנוסע בקלות באזורים עמוסים, או אם הנוסע מתרחק מנקודת האיסוף שנקבעה.

- באנרים שיווקיים עם מבצעים מיוחדים.

- המיקום הגיאוגרפי של המכשיר, כדי שהאפליקציה תוכל לומר למשתמש אם השירות זמין באזור שלו.

האפליקציה לא משתמשת בהרשאות הגישה למצלמה או למיקרופון כשהיא פועלת ברקע.

אפשר להשבית את הרשאת הגישה של האפליקציה לפעול ברקע, דרך הגדרות המכשיר:

הגדרות ← Yango ← רענון האפליקציה ברקע או הגדרות ← כללי ← רענון האפליקציה ברקע ← Yango