כיצד לשנות את שפת האפליקציה או האתר

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים
באתר

כדי להחליף את שפת הממשק באתר, יש להשתמש בבורר השפות בפינה הימנית התחתונה של המסך.

באפליקציה
iOS:
  1. עבור אל הגדרות הטלפון ← כללי ← שפה ואזור.
  2. הקש על שינוי.
  3. ברשימה סדר שפות מועדפות, הקש על וגרור את השפה הרצויה לראש הרשימה.
  4. הקש על בוצע ← הבא.

    אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, הקש על הקישור הוסף שפה במסך שפה ואזור. בחר את השפה הרצויה, לחץ על בוצע ואשר את הבחירה.

Android: הקש על ← הגדרות ← שפת אפליקציה ובחר את השפה הרצויה.