כיצד ניתן להוסיף ל„כתובות שלי”

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

באפשרותך לשמור את הכתובות שאתה עושה בהן שימוש נפוץ (למשל כתובת הבית). הכתובת הנבחרת יכולה לשמש גם כנקודת האיסוף של המונית וגם כנקודת היעד.

לשמירת כתובת:

iOS

 1. פתח אל תפריט האפליקציה ועבור אל ← הכתובות שלי.
 2. בחר את סוג כתובת, או הקש על .
 3. הזן את כתובתך.
 4. ניתן להזין גם את מספר הכניסה לבית ולהוסיף הערה.
 5. הקש על שמור.

  כדי למחוק כתובת שנשמרה, בחר את הכתובת והקש על מחק.

Android

 1. פתח אל תפריט האפליקציה ועבור אל ← הכתובות שלי ← הוסף כתובת.
 2. הזן את כתובתך.
 3. ניתן להזין גם את מספר הכניסה לבית ולהוסיף הערה.
 4. הקש על הוסף.

  כדי למחוק את הכתובת שנשמרה, הקש והחזק את הכתובת במשך מספר שניות. לאחר מכן הקש על ואשר את המחיקה.