שינוי שפה באפליקציה או באתר

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

שינוי שפה באפליקציה

iOS

  1. עבור אל הגדרות הטלפון ← כללי ← שפה ואזור.
  2. הקש על שינוי.
  3. ברשימה סדר שפות מועדפות, הקש על וגרור את השפה הרצויה לראש הרשימה.
  4. הקש על בוצע ← הבא.

    אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, הקש על הקישור הוסף שפה במסך שפה ואזור. בחר את השפה הרצויה, הקש על בוצע ואשר את הבחירה.

Android

עבור לתפריט האפליקציה, הקש על ← הגדרות ← שפת אפליקציה ובחר את השפה הרצויה.

שינוי שפה באתר

כדי לשנות את שפת האתר, לחץ על לחצן השפה ובחר בשפה הרצויה.