כיצד ניתן להשאיר לנהג טיפ

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

אפשרות זו זמינה רק בתשלומים ללא מזומן.

אם אתה מרוצה מהנסיעה, אתה יכול לתת טיפ לנהג.

כדי לציין את כמות הטיפ לכל המתקנים שלך, פתח את תפריט היישומים ← שיטת התשלום ← עצה כברירת מחדל ותציין את כמות הטיפ שלך.

ניתן לשנות את גובה הטיפ מתפריט האפליקציה, או בסיום הנסיעה אחרי דירוג הנהג.

הטיפ נגבה באופן אוטומטי במידה ואתה נותן לנהג דירוג חיובי תוך 30 דקות מסיום הנסיעה (או שאינך משאיר שום דירוג) ומקיש על בוצע.

הטיפ לא ינוכה במידה ואתה נותן לנהג דירוג שלילי תוך 30 דקות מסיום הנסיעה ומקיש על בוצע.

אם אינך מקיש על בוצע תוך 30 דקות מסיום הנסיעה, סכום הטיפ יישמר בכרטיסך למשך 24 שעות. במהלך פרק זמן זה תוכל לשנות את גובה הטיפ או להשאיר אותו כפי שהוא, במקרה זה ייגבה ממך הסכום הטיפ שהזנת תוך יום.