הערכה ודירוג של הנהג

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

עם סיום הנסיעה תוכל לדרג את הנהג ולהשאיר לו תגובה או מחמאה. הדירוג של הנהג משפיע על יכולתו לקבל מאיתנו הזמנות עתידיות בשירות.

אנו קוראים את כל ההערות ומתחשבים בהן בעבודה שלנו עם נהגים.