כיצד להשתמש בקוד קידום

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

באפשרותך לקבל הנחה על נסיעה אחת או יותר באמצעות קוד קידום.

לקבלת ההנחה, הזן את קוד הקידום בעת ביצוע ההזמנה:

  1. עבור את תפריט האפליקציה ← קוד קידום ← הפעל.
  2. הזן ידנית את קוד הקידום (אל תעתיק אותו).
  3. הקש על הפעל (או בוצע).

כדי להפסיק את השימוש בקוד הקידום, עבור אל תפריט האפליקציה ← קוד קידום, הקש על בכרטיס של קוד הקידום, ולאחר מכן אשר את הבחירה.