כיצד מחושבות עלויות הנסיעה?

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

ניתן לראות את התעריפים הנוכחיים בדף תמחור.

נסיעה קבועה מחושבת (עם כמה יוצאים מן הכלל אזוריים) אם אתה מציב את ההזמנה שלך באמצעות אתר או האפליקציה עבור ios (גרסה 3.50 ומעלה) or אנדרואיד (גרסה 3.15 ומעלה). אפליקציות הפועלות על מערכות הפעלה אחרות יציגו עלות משוערת.

תעריף הנסיעה מחושב בהתאם לדרגת השירות שנבחרה, למרחק מהיעד, לזמן הנסיעה, למצב התנועה ולתנאי מזג האוויר. תשלומים על כבישי אגרה לא כלולים במחיר המוצג באפליקציה. הנוסע ישלם את האגרות בנפרד.

התעריפים הקבועים לא יעלו גם אם תיתקע בפקק תנועה בלתי צפוי או אם הנהג ייאלץ להחליף מסלול. התעריף יחושב מחדש רק אם תחרוג מזמן ההמתנה חינם, תשנה את היעד הסופי או תבקש מהנהג לעשות עצירה בדרך.

הערה: באזורים מסוימים אין אפשרות לקבל תעריף קבוע. במקום זאת, יחושב תעריף משוער.

באזורים אלה יוצג תעריף משוער בתחילת הנסיעה (תעריף זה יסומן בדרך-כלל בסמל מסוים ויצוין רק אם הגדרת את נקודות האיסוף והיעד); העלות הסופית של הנסיעה עשויה להיות שונה מהתעריף המשוער.

אם לא ציינת את היעד בעת ביצוע ההזמנה, המסך יראה את תעריף האיסוף המינימלי עבור דרגת השירות שבחרת. במקרה זה העלות הסופית תחושב בסוף הנסיעה.