כיצד ניתן לשנות את אמצעי התשלום

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.
בחר את שיטת התשלום הנוחה לך בעת ביצוע ההזמנה. האפליקציה מעמידה לרשותך את האפשרויות הבאות:

אם הנסיעה כבר החלה תוכל להחליף את אמצעי התשלום ממזומן לאשראי, אבל לא להיפך.

אם בחרת לשלם בכרטיס אשראי אבל הוא חסום או אינו מכסה את הסכום, ניתן להחליף באופן אוטומטי את אמצעי התשלום לתשלום במזומן. הודעה על השינוי תישלח אליך ואל הנהג באפליקציה.