כיצד ניתן לשלם על הנסיעה בכרטיס אשראי

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.
  1. קשר את הכרטיס לאפליקציית YangoUber.הוספה או הסרה של כרטיס ניתן להוסיף עד 5 כרטיסים.
  2. בעת ביצוע הזמנה, בחר את הכרטיס כאמצעי התשלום.

אם כרטיס האשראי אינו בתוקף או אינו מכסה את הסכום הנדרש לתשלום, נבקשך לעבור לתשלום במזומן או לבטל את ההזמנה.