כיצד מבטלים הזמנה

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

אנא שים לב כי אתה תחויב על שביטלת את ההזמנה שלך אם המכונית כבר הגיעה.

כדי לבטל את ההזמנה, הקש על ← בטל הזמנה בחלק התחתון של המסך.

ניתן לבטל את ההזמנה גם באמצעות חיוג לשירות השיגור של תחנת המוניות. מספר הטלפון מופיע בתפריט הנסיעה ( ← פרטי נסיעה).