בעיה אחרת עם הנסיעה

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

אם לא מצאת את הבעיה, אנא תאר אותה למטה.