Yango ושימוש בנתוני המשתמש

אנחנו אוספים נתונים מכל המשתמשים באפליקציית Yango לנייד. הנתונים האלה נשמרים בשרתים שלנו.השימוש בנתונים הוא בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות שלנו ובהסכם הרישיון של האפליקציה לנייד.

אילו נתונים נאספים על ידי Yango?

סוג הנתונים איך אנחנו משתמשים בהם? איך מפסיקים את איסוף הנתונים?
מיקום.

כדי לזהות את נקודת האיסוף.

כדי ליצור רשימה של תעריפים לאזור.

נדרש אישור של המשתמש לאתר את המיקום שלו באמצעות הרשת הסלולרית או GPS.

אפשר להשבית את איסוף הנתונים דרך הגדרות המערכת של המכשיר.

מספר טלפון.

הרשאה.

כדי לשלוח הודעות SMS והתראות מהאפליקציה.

כדי לאפשר לנהג לתקשר עם הנוסע.

אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
כתובת אימייל. כדי ליצור דוחות נסיעה. אפשר להסיר את כתובת האימייל בהגדרות האפליקציה.
אזור זמן.

כדי להתאים את הממשק של האפליקציה.

כדי ליצור התראות מהאפליקציה.

אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
היסטוריית הזמנות.

כדי להציג הצעות חיפוש המבוססות על תחומי העניין של המשתמש.

כדי להתאים אישית את פונקציית החיפוש.

אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
טקסט משאילתות חיפוש. כדי לחפש את כתובות האיסוף והיעד. אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
טקסט מהצ'אט עם הנהג. כדי לאפשר לנוסע להתכתב עם הנהג בצ'אט. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים האלה, אין להשתמש בפונקציית הצ'אט באפליקציה.
כתובות שנשמרו ברשימה "הכתובות שלי". כדי לאפשר לנוסע לבחור במהירות כתובות בעת הזמנת מונית. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים האלה, אין להשתמש בפונקציה "הכתובות שלי".
רשימה שמורה של כרטיסי אשראי (שנוספו לאפליקציה). כדי לאפשר לנוסע לשלם על נסיעות באמצעות כרטיסי אשראי. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים האלה, אין להוסיף כרטיסי אשראי לאפליקציה.
דברים שהמשתמש אומר. כדי לחפש כתובות במהלך הזמנה. נדרש אישור להשתמש במיקרופון. אפשר להשבית את איסוף הנתונים דרך הגדרות המערכת של המכשיר.
פרמטרים של רשת ה-Wi-Fi. כדי לאתר את הקואורדינטות של המשתמש. אפשר להשבית את ה-Wi-Fi בהגדרות המערכת של המכשיר.
שפת המערכת של המכשיר.

כדי להתאים את ממשק האפליקציה ולהציג אותו בשפה של המכשיר.

כדי לשלוח הודעות SMS והתראות מהאפליקציה.
אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
אינטראקציות של המשתמש עם חלקי הממשק: גלילה, לחיצה וביצוע פעולות בתפריט. כדי לשפר את איכות הביצועים של האפליקציה. אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
מאפיינים טכניים של המכשיר: דגם, יצרן, שם וגרסה של מערכת ההפעלה, גודל המסך, מידע מהחיישנים, מזהי המכשיר. כדי לשפר את איכות הביצועים של האפליקציה. אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
מאפיינים של מערכת ההפעלה Android: שטח האחסון הפנוי, הגדרות המערכת, רשימת האפליקציות שמותקנות. כדי לשפר את איכות הביצועים של האפליקציה. אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.
דוחות קריסה של האפליקציה. כדי לשפר את איכות הביצועים של האפליקציה. אי אפשר להשתמש באפליקציה בלי לתת לה גישה לנתונים אלה. אם לא רוצים שנאסוף את הנתונים, צריך להפסיק להשתמש ב-Yango.

אם אי אפשר להשבית את איסוף הנתונים דרך הגדרות המערכת או האפליקציה, צריך למחוק את אפליקציית Yango. זו הדרך היחידה להפסיק את איסוף הנתונים.

אפשר לפנות לשירות התמיכה שלנו בכל שאלה.